Disclaimer

Algemeen
Deze disclaimer is van toepassing op de website van Summakado.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen of een reactie te plaatsen. Deze verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.
Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen .

Uitsluiting van aansprakelijkheid 
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Mogelijke verwijzingen naar websites die door Summakado.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Elke aansprakelijkheid met betrekking deze websites Summakado.nl wordt afgewezen. 

Beschikbaarheid 
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door Summakado.nl uitgegeven publicaties en andere informatieve producten, zoals de websites van Summakado.nl, berusten bij Summakado.nl. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van Summakado.nl mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Summakado.nl worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins. 

© 2016 Summakado.nl All Rights Reserved